HENKILÖSTÖ
Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja luotettavaa. 

Olemme kaikki sitoutuneita laatujärjestelmään ja sen ylläpitämiseen.
Henkilökuntaa on seitsemän henkilöä. Henkilökunnan ammattitaitoa ja asiakaspalvelutaitoa ylläpidämme säännöllisillä koulutuksilla.

Toimitusjohtajana työskentelee Kari Pääkkönen.